Vergi Borçları Yapılandırması Son Günü : 31 Temmuz

Vergi Borçları Yapılandırması Son Günü : 31 Temmuz

Samsun Vergi Dairesi Başkanı Zeki Yumbul, 7143 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Söz konusu kanun ile vatandaşların kamuya olan borç yükünün azalacağının ve yapılandırılan borçların peşin veya ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde ayrıca indirimlerin sağlanacağının belirtildi.

Samsun Vergi Dairesi Başkanlığının tüm personeli ile Kanunu anlatmak ve uygulamak üzere hazır oldukları dile getiren Yumbul, “kapsama girip de ‘ben bu kanunu duymadım’ diyen tek kişi bile kalmasın istiyoruz. Yapılandırma kanunu kesinleşmiş borçlara ödeme kolaylığı getiriyor. Vergi Dairelerine ödenmesi gereken vergi ve diğer borçların faizi Yİ-ÜFE oranında yani yaklaşık üçte iki oranında azaltılıyor, vergi aslına bağlı cezalar da tamamen siliniyor. Bu Kanunla getirilen önemli düzenlemelerden bir tanesi de matrah artırımı. Mükelleflerimiz daha önceki beyanlarını belli oranlarda artırırlarsa o takdirde geçmişe dönük olarak herhangi bir vergi incelemesine muhatap olmayacaklar. Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, kayıtlarında yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklarını gerçek duruma uygun hale getirebilecek. Bu kapsamda düzeltilen kayıtlar nedeniyle Kanunun yayımını izleyen aydan itibaren 3 ay içinde yani 31 Ağustos 2018 tarihine kadar beyanda bulunulacak ve beyan edilen tutarlar üzerinden yüzde 3 oranında hesaplanan vergi, beyanname verme süresi içinde ödenecek” diye konuştu.

Vergi yapılandırmasının iyi yönlerinden bahseden Yumbul şunları söyledi:

“Gelir vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, KDV, ÖTV, gibi tüm vergiler bu kanuna göre yapılandırılabilecek. Ayrıca, çok sayıda vatandaşımızı ilgilendiren trafik, nüfus, seçim, askerlik para cezaları, karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen cezalar da kanun kapsamında yapılandırabilecek. YURT-KUR’dan kredi alan öğrencilerin, öğrenim ve katkı kredisi borçları ile çiftçilerimizin, işletmelerimizin ecrimisil borçları da bu Kanuna göre yapılandırılarak ödenebilecek. Eczanelere de kayıtlarını düzeltmek için imkan verildi. Bu mükelleflerimiz kayıtlarında yer aldığı halde stoklarında bulunmayan ilaçların değerleri üzerinden yüzde 4 oranında KDV ödemek suretiyle kayıtlarını düzeltebilecek. Kasa mevcudu ortaklardan alacaklar ile ilgili hesapların da düzeltilmesine olanak sağlandı. Kanundan yararlanmak isteyenlerin, 31 Temmuz 2018 tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvuruda bulunmaları gerekiyor. Matrah artırımı için özel bir düzenleme yapıldı ve bu konuya ilişkin başvuru süresinin son günü 31 Ağustos 2018 olarak belirlendi. Başvurular bizzat vergi dairelerine gelerek veya posta yoluyla ya da Gelir İdaresi Başkanlığının ’www.gib.gov.tr’ adresi üzerinden veya ’www.turkiye.gov.tr’ adresinden internet aracılığı ile yapılabilecek. Başvuru sırasında peşin veya taksit seçeneklerinden biri tercih edilecek. Peşin veya ilk taksit ödemelerinin 1 Ekim 2018 tarihine kadar yapılması gerekiyor. Peşin ödemeler teşvik ediliyor. Borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde; Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90 oranında indirim yapılıyor. Mevcut yapılandırma kanunlarını ihlal etmemiş borçlularda da bu kanunla önemli imkanlar getiriliyor. Öncelikle belirtmekte yarar var 6552, 6736 ve 7020 sayılı Kanunlar kapsamında yapılandırılmış ve ödenmekte olan alacaklar yeni Kanun kapsamında yapılandırılamayacak. Ancak, anılan kanunlar kapsamında yapılandırılan ve ödemeleri devam eden borçlardan kalan taksitlerin tamamının 7143 sayılı Kanunla belirlenmiş olan; ilk taksit ödeme süresi içinde (1 Ekim 2018 tarihine kadar) ödenmesi halinde bu taksitler içinde yer alan Yİ-ÜFE tutarlarının yüzde 90’ının, ikinci taksit ödeme süresi içinde (30 Kasım 2018 tarihine kadar) ödenmesi halinde ise bu taksitler içinde yer alan Yİ-ÜFE tutarlarının yüzde 50’sinin tahsilinden vazgeçilecek. Özetle toplumun her kesimini ilgilendirecek nitelikte bir kanun olan bu yeni yapılandırma kanunundan faydalanmak isteyen vatandaşlarımızın bir an önce başvurularını yapmalarında ve ödeme şeklinin taksit yerine peşin seçilmesinde yarar olduğunu ifade etmek istiyorum.”

Kaynak : Vezirköprü Yaşam